Узоры для вышивки

Вышивка своими руками с использованием этнических мотивов

У давнині основні мотиви вишивки відображали елементи символіки різних древніх культів. Протягом багатьох століть безпосередній конкретний зміст символів на вишивках губився, але традиції їхнього використання не зникли. За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи:

 • геометричні (абстрактні)
 • рослинні
 • зооморфні (тварини).

Геометричні (абстрактні) орнаменти властиві всій слов’янській міфології.

ВЫШИВАНИЕ КРЕСТОМ

Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, зиґзаґи, лінії, хрести (прості й подвійні). Важко судити, який зміст вкладався в ці символи раніше. Сьогодні на їх основі в народній вишивці широко використовуються такі мотиви, як «баранячі роги», «кучері», «кудрявці», «гребінці» тощо.

В основі рослинного орнаменту лежить прагнення принести у вишивку красу природи. Навіть гранично умовні візерунки виникли в результаті спостереження реально існуючих у природі форм. В українській вишивці часто використовуються такі мотиви, як «виноград», «хміль», «дубові листи», «барвінок» тощо. Деякі з них несуть у собі відображення древніх символічних уявлень народу. Так, мотив «барвінку» є символом нев’янучого життя, візерунок «яблучне коло», розділений на чотири сектори, з вишиванням протилежних частин в одному кольорі— символом любові. У сучасній вишивці зустрічається і древній символ «дерево життя», зображуваний переважно стилізовано у формі листів і гілок.

У вишивках зооморфних (тварин) орнаментів зображуються: кінь, заєць, риба, жаби; із птахів — півень, сова, голуб, зозуля; з комах — муха, метелик, павук, летучі жуки. У багатьох випадках зооморфні орнаменти є своєрідний, властивий даній вишивальниці, зображеннями, у яких відбиває її індивідуальне бачення візерунка. У подібних орнаментах виступають у різноманітних, часто вигадливих сплетеннях (однак зі збереженням традиційних вимог до композиції) заячі і вовчі зуби, воляче око, луска коропа, баранячі роги й ін.

Я расскажу о трёх швах, которыми можно вышить славянские символы. Схемы и значения славянских символов вы можете посмотреть на страницах «Славянские символы» и «Другие красивые символы».

Этот вид вышивки относится к счётным.
При вышивании данным швом наш узор будет очень похож на узор сотканный на бердо или на стане, поэтому второе название данного шва «брань». Разница заключается лишь в том, что при ткачестве узор набирается по ширине, а при вышивки — по длине.Узор выходит двухсторонним, только на изнанке изображение будет инвертировано (если на лицевой стороне узор красный, а фон белый, то на изнанке наш узор получится белым, а фон красным). Для того, чтобы вышить сплошную линию, необходимо делать швы в три стежка, затем один стежок на изнанке, и снова три стежка на лицевой и так до конца. Следующий ряд мы смещаем на один стежок, чтобы выглядела как «кладка кирпичами».
Техника вышивания:

Шаг А.
Мы используем самый обычный шов «вперёд иголкой», главная особенность — считать ряды канвы. Чтобы вышить ряд длиной в 3 клетки, мы прокалываем полотно иголкой, выводим её на лицевую сторону и отсчитываем три ряда канвы (на фото это должно быть хорошо заметно), и уводим иглу за 3 клеткой на изнанку.

Шаг В.
Чтобы сделать отступ в одну клеточку, мы пропускаем один ряд канвы, ведя иглу на изнаночной стороне,затем выводим иглу на лицевую сторону. Получается отступ в одну клеточку.

Шаг С.
Чтобы сделать отсуп в 3 клеточки, мы аналогично ведём иглу на изнаночной стороне, отсчитываем 3 ряда канвы, и за третьим рядом выводим иглу на лицевую сторону.

Шаг D.
Чтобы вышить ряд в 5 клеточек, мы отсчитываем 5 рядов канвы. Всё очень просто, требуется лишь внимательность. Главное иметь схему, по которой собираетесь вышивать. Вы можете подобрать схему из тех, что находятся у меня в разделе Узоры для ткачества, или сами составить схему из символов, которые находятся в разделах Галерея символов и Другие красивые символы. Шов «крестик» универсален, поэтому пригоден для вышивания славянского орнамента. Есть несколько способов вышивания крестиком (изображения техники вышивания для швов «Крестик» и «Роспись» и пошаговое описания взяты мною из книги Бетти Барнден «Вышивка. Энциклопедия»).

Вариант 1. «Крестик»
Шаг А (одинарный крестик).
Выведите нить на лицевую сторону в т.1. Введите иглу в т.2, выведите её в т.3 и введите иглу в т.4.

Шаг В (ряды вышивки крестиком).
Начинайте вышивать справа вверху. Выведите нить на лицевую сторону в т.1. Введите иглу в т.2. Для следующего стежка выведите иглу в т.3.

Шаг С.
В конце ряда перемените направление, вводя иглу в ткань в т.4 и выводя её на лицевую сторону в т.5.

Вариант 2. «Двусторонний крестик»
Шаг А.
Каждый ряд крестиков выполняется в 4 шага. начинайте вышивание с левого края.
Шаг 1.Выведите иглу на лицевую сторону в т.1. Введите иглу в т.2, выведите её в т.3 и снова введите иглу в т.4. И так до конца ряда. Выведите иглу в т.5 в цетнре последнего стежка под ниткой. Введите иглу в т.6, образуя при этом половину диагонального стежка. Выведите иглу на лицевую сторону ткани в т.5.

Шаг В.
Введите иглу в т.7, образуя ещё одну половину диагонального стежка. Выведите иглу в т.6 и введите иглу в т.7.
Шаг 2. Работа выполняетсясправа налево6 выведите иглу в т.8. Введите иглу в т.9. И так до конца ряда. После пересечения последнего стежка выведите иглу в т.10.

Шаг С.
Шаг 3. Работайтеслева направо: Выполняйте стежок 10-11 в каждой свободной клетке на лицевой стороне ткани. Дойдя до правой оконечности ряда, выведите иглу в т.6 и введите иглу в т.5, затем направьте иглу, как показано на рисунке.
Шаг 4.

Интересные схемы вышивания крестиком

Работайте справа налево, пересекая каждый диагональный стежок, сделанный в предшествующем этапе.

Примечание: этот шов используется в тех случаях, где важно, чтобы на обеих сторонах ткани шов был олинаковым. Стежки на лицевой и изнаночной стороне должны быть целиком или диагональными, или половинами диагональных стежков.

Вариант 3. «Размеченный крестик»
Шаг А.
Работа выполняется сверху вниз. Выведите рабочую нить на лицевую сторону в т.1. Введите иглу в т.2, выведите её в т.3 и введите иглу в т.4, затем нить выводится в т.2, и введите иглу в т.1. При этом на изнанке появляются три стороны квадрата.

Шаг В.
Введите иглу в т.5, снова выведите её в т.6.

Шаг С.
Введите иглу в т.1, снова выведите её в т.5 и введите в т.3. Для следующего шага выведите иглу в т.6. И на лицевой и на изнаночной сторонах ткани имеются уже два размеченных креста. Повторяйте шаги В и С.

Примечание:при выполнении узоров с разнонаправленными рядами пройдитесь не менее двух раз по одному или даже двум стежкам на углах вышивки.

Эти два шва лучше всегдо пригодны для вышивания славянскаго орнамента, вам достаточно перерисовать схему или составить новую по клеткам, но для полноты картины добавлю ещё один шов:

 • Шов «Роспись» («Двухсторонний шов», «Шов Гольбейн»)

Чтобы выполнить символы данным швом, вам для начала придётся адаптировать изображения символов к данной вышивке. Здесь ипользуются только линии, поэтому возьмите листик в клетку. О том как сохранить пропорции я объясню на нижеприведённых примерах.Принцип построения геометрического орнамента одинаков для всех (или почти для всех) символов которые используются в брани, поэтому нужно немного внимательности, чтобы увидеть что очень часто изображения изгибаются или заканчиваются (начинаются) на одной и той же линии — вертикальной или горизонтальной. Цветными линиями на изображениях я указала места на которые следует обратить внимание, чтобы при переносе изображения из клеток в линии сохранить контур и пропорции изображения.


Техника вышивания:

Шаг А.

Каждая линия шва выполняется в два приёма: сначала линия шва вперёд иголка справа налево. Все стежки и расстояния между ними должны быть одинаковой длины.

Шаг В.
Поверните работу и выполните её в обратном направлении, заполняя расстояние между стежками. Втыкать иголку нужно в те же отверстия, в которых ткань была проколота в предыдущем шаге, тогда линия получется цельной, без зазоров.

На этом я закончу обзор швов, которыми вы можете вышить славянский орнамент. Если возникнут вопросы по составлению узора, пишите мне на почту master@miroslavna.ru или на странице моей группы Вконтактах Мастерская Мирославны. В вышивке я не сильна, поэтому заранее извиняюсь, в вопросах по технической стороне выполнения швов я скорей всего вам помочь не смогу.

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28»

Интегрированный урок

«Математическое вышивание»

Автор: Конина Е.В.

г.о. Саранск

2013-2014

Математическое вышивание

Цель урока:


 • расширить и углубить знания и умения, полученные на уроках математики, изобразительного искусства;

 • овладение техникой изонити;

 • развить абстрактное мышление;

 • приобщить к традициям оригинального вида декоративно-прикладного искусства техники «изонить»;

 • изготовить изделие, используя свой дизайн;

 • обучение плоскостному моделированию – умению составлять из окружностей и углов изображения предметов и композиций.

Задачи:


 • сформировать практические навыки изображения геометрических фигур с помощью нитяной графики

 • развить творческую и познавательную активность, художественное восприятие и вкус

 • развить абстрактное мышление, обучиться плоскостному моделированию, умению составлять из геометрических фигур изображения предметов и композиций.

Методическое обеспечение:


 • картины в технике Изонить;

 • презентация в программе Power Point «Вышивка»;

 • Инструкция «Заполнение угла», «Заполнение окружности»;

«Заполнение дуги»;

Оборудование:


 • компьютер,

 • проектор,

 • набор материалов для выполнения картины в технике Изонить.

Связь урока с другими предметами: математика, изо, технология

Задача, конечно, не слишком простая,

Играя учить и учиться играя.

Но если с учёбой сложить развлеченье,

То праздником станет любое ученье.


 1. Теоретическая часть:

 1. Что такое «изонить» или «нитяная графика»?

«Изонить» или «Нитяная графика»- это оригинальный вид декоративно-прикладного искусства, уходящий корнями к народным мастерам Англии. Английские ткачи придумали особый способ переплетения нитей. Они вбивали в дощечки гвозди и в определенной последовательности натягивали на них цветные нити. В результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались для украшения жилищ, предметов быта, для оформления интерьера, для изготовления подарков и сувениров. «Изонить» называют нитяной графикой, потому что рисунок выполняют нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой основе. Этой основой может служить картон, наждачная бумага или бархатная бумага. Нити можно использовать разные: простые катушечные, шерстяные и шёлковые, ирис и мулине. Так же для работы потребуются: карандаш, линейка, шило, толстая игла, ножницы и циркуль.

«Изонить» – это очень увлекательное занятие, доступное людям любого возраста. Используется для оформления картин, фотографий, настенных панно, поздравительных открыток.


 1. Как «изонить» связана с математикой?

Техника изонити – это чистая математика:


 • геометрия: понятие об углах, величине, длине сторон, понятие об окружности, о середине, центре, хорде разной длины и её направлении;

 • раздел «Количество и счёт»: упражнения в количественном и порядковом счёте. Закрепляется понятие о точке отсчёта и что результат количественного счёта не зависит от начала отсчёта и направления счёта.

 • раздел «Ориентировка на плоскости»: знание направлений: вверх, вниз, слева, справа;

 • раздел «Симметрия»

 • раздел «Замечательные кривые» — кардиоида, нефроида, астроида, улитка Паскаля, логарифмическая спираль и другие.

 • изображение разных углов, окружностей, дуг, овалов, завитков, треугольников и других фигур и моделирование с их использованием образцов.

— Ребята, а вы хотите научиться изготавливать работы с помощью такой техники вышивания ?

Давайте познакомимся с изонитью подробнее. Когда видишь работы, выполненные изонитью впервые, задаёшься вопросом – как это делается? И сначала кажется, что очень сложное переплетение узоров требует многообразных и сложных приёмов. Но это не так. В изонити всего три основных приёма: заполнение угла, заполнение окружности и заполнение дуги. Для этого необходимо вспомнить кое-что из математики.

Повторение изученного в курсе математики (что такое отрезок, длина отрезка, равные отрезки, треугольник, прямая, луч, угол, окружность и дуга, виды углов)
II.

Практическая часть:

— Чтобы хорошо и быстро выполнить наши работы, нам понадобится ловкость наших пальчиков.

Физкультминутка:Презентация

— Отдохнули, размялись? Но прежде чем выполнять ту или иную работу мы, что должны с вами повторить? ТБ при выполнении ручных работ: Презентация

— Пальчики размяли, ТБ повторили, можем приступать к изучению приёмов в изонити.
Заполнение угла


Заполнение окружности

Технология выполнения рисунков одинакова, но результат разный, так как разный шаг (количество пропущенных точек). Нами выявлено, что шаг должен делиться на 3.

Заполнение дуги

Начертите дугу, разделите ее на равные части, сделайте проколы в точках деления. Вденьте нитку в иголку и заполните фигуру по схеме.

Эффектнее выглядит дуга, у которой больше искривление и чаще расположены точки.

Самостоятельная работа: Дети выполняют свои работы.
III. Аналитическая часть

Анализ выполненных работ.

IV. Рефлексия:

– Какую новую технику вы узнали?

– Какие три основных приема заполнения вы теперь знаете?
– Вам понравилось?
– Было интересно?

Замечательные кривые

В разговорном языке слова “кривой”, “кривая”, “кривое” употребляются как прилагательные, обозначающие то, что отклоняется от прямого, от правильного, от справедливого.

Скачать схемы вышивки орнамент

Говорят о кривой палке, о кривой дороге, о кривом зеркале; “богат, да крив; беден, да прям”, — гласит пословица.

Математики употребляют слово “кривая” обычно в смысле существительного; они разумеют под этим словом кривую линию. Что же такое кривая линия? Как охватить в одном определении все кривые, которые рисуются на бумаге карандашом или пером, на доске мелом, вычерчиваются на ночном небе “падающей звездой” или ракетой?

Кривая или линия — геометрическое понятие, определяемое в разных разделах геометрии различно.

Гипоцикло́ида(от греческих слов ὑπό — под, внизу и κύκλος — круг, окружность) — плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности без скольжения.

Астроида— плоская кривая, описываемая точкой M окружности радиуса r, катящейся по внутренней стороне окружности радиуса R = 4r.

Гипотрохоида — плоская кривая, образуемая фиксированной точкой, находящейся на фиксированной радиальной прямой окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности.

Кардиоида(греч. καρδία — сердце, греч. εἶδος — вид) — плоская линия, которая описывается фиксированной точкой окружности, катящейся по неподвижной окружности с таким же радиусом. Получила своё название из-за схожести своих очертаний со стилизованным изображением сердца.

Астроида

Для выполнения астроиды необходимо провести из одной точки лучи, которые делят полный угол на равные части. Заполнить получившиеся углы.

Список литературы:


 • Любимое дело. Ру

 • Варианты рисунков-основ для обучения технике «изонить»

 • Секреты рукоделия. Статья Браницкого Г.А в журнале «Наука и жизнь»

 • Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л. «Прямые и кривые». М.: Наука, 1978.

 • Маркушевич А.И. «Замечательные кривые». М.: Наука,1978.

 • Штейнгауз Г. «Математический калейдоскоп». М.: ГосТехИздат,1949.

 • Леонова О. «Рисуем нить. Ажурные картины». — С.-П.: Литеро, 2005.

 • Гусарова Н.Н. «Техника изонити для школьников» — С.-П.: Детство-Пресс, 2007.

 • Нагибина М. И. «Чудеса из ткани своими руками» «Академия развития», 1998.- 208с.,

 • Сашко Л. Н. «Хордовый стежок», Златоуст 2004 г.

 • Работы мастера экстра-класса Сашко Людмилы Николаевны из г.Златоуста.

 • Бурундукова Л. «Волшебная изонить», 2010

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *